Beleidsplan STICHTING SEASESSION 2024-2028

1. Inleiding

Stichting SeaSession (hierna: de Stichting) is een initiatief van de heer Sebastiaan Quirijn van Regteren Altena en mevrouw Justine Elisabeth Fahner en is in 2015 opgericht bij akte op 3 november 2015, verleden voor notaris mevrouw P.H.E.A.M. Matthijssen, kandidaat notaris, als waarnemer van mevrouw I.C.J.M.Eekman- van der Wee, notaris te Rotterdam.

Deze Stichting is ingesteld om musici naast hun reguliere werk bij orkesten en ensembles in staat te stellen nieuwe initiatieven te ontwikkelen op het gebied van kleinschalige muziektheaterproducties.

De rechtsvorm van de Stichting is gekozen om een optimale rechtszekerheid, een goede en transparante bedrijfsvoering en een non-profit karakter te kunnen waarborgen.

2. Doelstelling van Stichting SeaSession

De Stichting heeft tot doel de bevordering van integratie van kamermuziek met bestaande kunstdisciplines, zoals onder andere toneel, film, dans, theater en literatuur, bij voorkeur uitgevoerd op ongebruikelijke locaties, het ondersteunen van uitvoerende musici op financieel, zakelijk, administratief en publicitair gebied en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:

– het produceren, maken en uitvoeren van concerten en voorstellingen;
– alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;
– het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor  zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.

Code: Wij onderschrijven de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur. Stichting SeaSession is een kleine stichting en heeft naast het bestuur geen raad van toezicht. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Wij passen de Fair Practice Code toe, zie oa document Beloningsbeleid.

3. Stichting zonder winstoogmerk

De stichting beoogt niet het maken van winst.
Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

De Stichting heeft de culturele ANBI-status
De Stichting kan hierdoor gelden vrij van schenkbelasting ontvangen.

4. Werkzaamheden van Stichting SeaSession

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden toe waaronder tenminste de voorzitter of de secretaris van de stichting.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

– Simone Meijer, voorzitter
– Janneke Doreleijers-Guittart, secretaris/penningmeester
– Geke Van Velzen, bestuurslid
– Willibrordus Augustinus Maria Bank, bestuurslid

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Ensemble SeaSession bestaat uit de volgende leden:
Ingrid Geerlings, fluitiste
Evert Weidner hoboïst
Pierre Woudenberg, klarinettist
Marijke van Kooten, violiste
Anneke Janssen, celliste
Quirijn van Regteren Altena, contrabassist
Pauline Post, pianiste
Sergei Dovgaliouk, hoornist
Pepe Garcia, slagwerker

5. Fondsenwerving

De Stichting zal fondsen werven met name bij publieke en private fondsen die kunst- en cultuurbevordering als doelstelling hebben.
De Stichting staat open voor alle donateurs die de doelstellingen van de Stichting een warm hart toedragen, dit kunnen ook andere rechtspersonen zijn.

RISN nummer: 855701717.
En het bankrekeningnr:  NL38INGB0006415110 tnv Stichting SeaSession

6. Beleidsvoornemens periode 2024-2028

Beschrijving in het algemeen: modern muziektheater, kamermuziekconcerten
Samenwerkingen met vaste en wisselende partners.

seizoen 2023-2024
– Muziekopname voor de voorstelling DE KWESTIE SJOSTAKOVITSJ van Beer Muziektheater
– Kamermuziekconcerten met onbekend repertoire uit vorige en toekomstige voorstellingen
– Muziektheatervoorstelling Babar en het ontstaan van de wereld: voor kinderen vanaf 6 jaar. 

seizoen 2024-2025
– Muziektheatervoorstelling Babar en het ontstaan van de wereld – 6+ 
– kleinschalige sessies
seizoen 2024-2025
– nieuwe muziektheatervoorstelling met actueel thema in historisch perspectief. Nieuw gecomponeerde  muziek in combinatie met populaire en traditionele muziek.
– kleinschalige sessies
seizoen 2025-2026
– theatrale concerten ism Utrechts ensemble Insomnio
– nieuwe muziektheatervoorstelling 
– kleinschalige sessies
seizoen 2026-2027
– nieuwe muziektheatervoorstelling
– kleinschalige sessies
seizoen 2027-2028
– nieuwe muziektheatervoorstelling
– kleinschalige sessies

 
 

Publieksbereik:

Stichting SeaSession wil op artistiek topniveau concerten en muziektheatervoorstellingen produceren en die laagdrempelig aanbieden. Wij zoeken de samenwerking op met (podium-) kunstenaars met dezelfde beweegredenen. Wij streven ernaar op ongebruikelijke locaties te spelen om een breder en diverser publiek te bereiken. 

7. Gerealiseerd 2020-2023:
seizoen 2020-2021
CIRCUS CHARMS 

27 voorstellingen in concertzalen/theaters door heel Nederland
Impresariaat: Alles voor de kunsten

seizoen 2021-2022
CIRCUS CHARMS Herneming

Impresariaat: Alles voor de kunsten
28 voorstellingen in concertzalen/theaters door heel Nederland, evenals Festival De Parade en andere openluchtfestivals

seizoen 2022-2023
DE ZUS VAN FRIDA KAHLO – een muzikale Mexicoshow! ism Servaes Nelissen, Sjeng Schupp
27 voorstellingen in theaters door heel Nederland
Impresariaat: Alles voor de kunsten

Opnames voor De Kwestie Sjostakovitsj van Stichting Beer Muziektheater, voor theatertournee 2024.